Sugerowana specyfikacja techniczna dla

Dużej szkoły
Pakiet dokumentacji:

Wymagania sprzętu dla dużej szkoły.

  Kontroler sieci bezprzewodowej dużej szkoły powinien:
 • Obsługiwać do 30 punktów dostępowych.
 • Zarządzać centralnie wszystkimi punktami dostępowymi.
 • Umożliwiać uzyskanie informacji nt. obciążenia kanałów radiowych oraz innych punktach dostępowych będących w zasięgu sieci.
 • Wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie do 30 AP w grupy nadające na jednym zdefiniowanym kanale.
 • Umożliwiać propagację w ramach określonej grupy, unikalnych BSSID dla poszczególnych użytkowników.
 • Gwarantować przełączanie użytkownika między punktami dostępowymi bez ponownego uwierzytelniania oraz w czasie nie dłuższym niż 50 msec.
 • Być objęty min. 3 letnią gwarancją sprzętową oraz na oprogramowanie.
  Punkt dostępowy dużej szkoły powinien:
 • Być zarządzany za pomocą dedykowanego kontrolera sprzętowego.
 • Być zgodny ze standardami 802.11a/b/g/n.
 • Być zasilany zgodnie ze standardem 802.3af lub 802.3at.
 • Mieć możliwość pracy na jednym z dwóch zadanych pasm radiowych 2.4 lub 5Ghz.
 • Wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie do 30 AP w grupy nadające na jednym zdefiniowanym kanale.
 • Umożliwiać propagację w ramach określonej grupy, unikalnych BSSID dla poszczególnych użytkowników.
 • Posiadać wewnętrzne anteny dwuzakresowe w technologii MIMO o wzmocnieniu min. 4 dBi dla pasma 2,4 Ghz oraz 5 dBi dla 5 Ghz.
 • Być objęty dożywotnią gwarancją sprzętową na co najmniej 5 lat od chwili zakończenia produkcji.
  Router dla dużej szkoły powinien:
 • Mieć wydajność nie mniejszą niż 290kbps dla pakietów 64 bajtów oraz 2770 mpps dla pakietów 1500 bajtów.
 • Mieć modularną budowę umożliwiającą rozbudowę sprzętową przynajmniej o 2 moduły.
 • Posiadać wbudowany moduł Intrusion Prevention System (IPS) oraz możliwość:
 • > Wysyłania alarmów do uprawnionej osoby poprzez wiadomości syslog.
  > Blokowania podejrzanych pakietów.
  > Wysyłania pakietów resetujących sesje TCP nawiązanych pomiędzy atakującym i atakowanym (po
  obu stronach).
  > Czasowego blokowania wszelkich pakietów wysyłanych przez atakującego.
  > Blokowania kolejnych pakietów od atakującego, należących do tej samej sesji TCP.
 • Posiadać wbudowaną zaporę ogniową (SPI – Statefull Packet Inspection lub Zone- Based Firewall).
 • > Mieć przepływność zapory ogniowej nie mniej niż 15 Mbps.
 • Być wyposażony w co najmniej 256 MB RAM.
 • Obsługiwać protokoły CDP oraz HSRP.
 • Być objęty 3 letnią gwarancją z wymianą na następny dzień roboczy oraz umożliwiać aktualizacje
  oprogramowania w trakcie trwania gwarancji.

 • Ponadto dla wersji ADSL:

  Obsługiwać standard ADSL (ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+) oraz standard G.992.3 – Annex L.